Přednášející

 
(řazeno podle abecedy, seznam bude průběžně doplňován)

A ­­­· B ­­­· C ­­­· D ­­­· E ­­­· F ­­­· G ­­­· H ­­­· CH ­­­· I ­­­· J ­­­· K ­­­· L ­­­· M ­­­· N ­­­· O ­­­· P ­­­· R ­­­· Ř ­­­· S ­­­· Š ­­­· T ­­­· U ­­­· V ­­­· W ­­­· X ­­­· Y ­­­· Z

Bc. Anna BIERNÁTOVÁ, Sitel, spol. s r.o.
A. Biernátová V roce 2012 ukončila bakalářské studium na ČVUT, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, obor Přístroje a informatika. Již při studiu se aktivně věnovala optických telekomunikačním sítím, pořádala přednášku pro starosty a zastupitele obcí na téma, proč je dobré zavádět optiku. Od roku 2012 pracuje na technickém oddělení ve společnosti SITEL, spol. s r.o. V rámci své pracovní náplně se také zabývá sledováním „stárnutí optických vláken“ v rámci projektu „Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody“ řešeného s podporou Technologické agentury České republiky.

Ing. Tomáš BLAŠKO, MBA, Panduit Europe, ltd
T.Blaško Profesionální praxe:

2004 – dosud
Panduit Europe, ltd – Territory manager CZ/SK/HU

1996 – 2004
RLC Praha, a.s. – projektový manažer divize „Solutions&Services“

1995 – 1996
ABN Amro Bank, N.V – systémový specialista elektronického bankovnictví

1993 – 1995
Agrobanka Praha – systémový analytik elektronického bankovnictví a infrastruktury

Vzdělání:

ČVUT Praha – fakulta elektrotechnická, obor technická kybernetika
MBA – University of New York v Praze

Doc. Ing. Leoš BOHÁČ, Ph.D., ČVUT – FEL
L. Boháč Vystudoval v roce 1992 ČVUT v Praze obor telekomunikační technika. Následně zde nastoupil jako pedagog zabývající problematikou optických komunikací. V roce 2001 úspěšně obhájil doktorskou práci na téma simulace optických tras. V oblasti optických systémů se podílel na výzkumu nasazení optických tras v akademické síti CESNET. Dále také spolupracoval na řešení evropského projektu COST v oblasti vysokorychlostních sítí. Aktivně také působí jako pedagog na ČVUT vyučující problematiku datových a optických systémů. Je řešitelem celé řady prakticky orientovaných projektů s průmyslem v oblasti datových a optických sítí. Také se zabývá problematikou optických vláknových senzorů.

Robert BONDARENKO, Transmode Systems AB
R. Bondarenko Robert Bondarenko, 46, 1992 graduated Telecommunication Institute at Electronics Faculty of Warsaw Academy of Technology (Politechnika Warszawska). Since 1992 with Siemens Poland heading transmission and access technical sales organisation. 1999 vice-president sales for alternative carriers. From 2000 leading Carriers Networks technical sales organization. From 2004 head of Carriers Network and then Enterprise Networks business unit of Siemens. 2004-2005 graduated Advanced Management Program of Siemens, Duke Corporate Education and Babson Executive Education. 2006-2007 CEO of Siemens Enterprise Communications. 2007 responsible for reorganization of ICT infrastructure at RUCH S.A, the largest retail network in Poland. Since 2008 with Transmode Systems AB. Currently responsible for business of Transmode in Eastern Europe.

Ing. Pavel MUKNŠNÁBL, PilsFree, z.s.
P. Muknšnábl Od střední školy se zajímá o počítačové sítě a programování, po vystudování „programátorského gymnázia“ absolvoval v roce 1999 Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity, obor Distribuované systémy. Po drobné profesní přestávce, kdy nejdříve okusil, jak se ve školství civilně slouží, a následně pak jak se učí programování a současně jak se školství řídí, se živí jako OSVČ spravující počítačové sítě a občas také programuje. Od roku 2003 je jeho velkým koníčkem a současně zákazníkem síť PilsFree provozovaná stejnojmenným spolkem, kde má na starost krom jedné geografické oblasti také správu páteřní infrastruktury. Mezi jeho záliby patří (krom programování a počítačových sítí) i pěší turistika a radioamatérství, byť obojí provozuje od narození svých dvou dětí pouze sporadicky.

Piotr NIEMYJSKI, Transmode Systems AB
P. Niemyjski Piotr has spent over 12 years in telecommunication industry, primarily in optical area, within both equipment and service providers organizations. He has worked as Field and Network Operation Center engineer and Optical Network expert. Since 2006 Piotr is responsible for preparation of technical solutions for customers in Europe.

Ing. Jan ŘEHÁK, HW group s.r.o.
J. Řehák Vystudoval telekomunikace na fakultě Dopravní ČVUT. V letech 1998 – 2002 založil a vedl HW server – online časopis o elektronice a Embedded systémech. V roce 2003 zakládá a do současnosti vede HW group – výrobce LAN a GSM monitoring produktů. Výrobky z vlastního vývoje a výroby umožňují vzdáleně měřit teplotu, spotřebu energie, kontrolovat prostředí v průmyslu nebo v IT infrastruktuře. HW group prodává svá řešení přes distribuční síť s více než 50 partnery ve 40 zemích.

Doc. Ing. Miloš SCHLITTER, CSc., SITEL, spol. s r.o.
M. Schlitter Profesionální praxe:

2000 – dosud
SITEL, spol. s r.o. – technický ředitel

1998 – 2000
VNT Nachrichtentechnit, s.r.o. – vedoucí divize Datacomms

1992 – 1998
Fibre Optics Centre, s.r.o. – komerční ředitel

1988 – 1992
Výzkumný ústav spojů, oblast telekomunikační techniky – výzkumný a vývojový pracovník, vědecký pracovník

1964 – 1988
ČVUT Praha – fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky – asistent (1964-1967), odborný asistent (1967-1980), docent (1980-1988)

Vzdělání:

1959 – 1964
ČVUT Praha – fakulta elektrotechnická, obor telekomunikační technika

1955 – 1959
Střední průmyslová škola telekomunikační techniky, obor telekomunikační technika

Ing.Tomáš STRAŠÁK, M.A. , Dial Telecom, a.s.
T. Strašák Vystudoval obor mezinárodní obchod a evropská integrace na VŠE a Staffordeshire University v Anglii. V letech 2000 – 2004 vedl tým mezinárodního datového prodeje ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a v roce 2004 se stal členem představenstva společnosti Transgasnet, a.s., zodpovědným za business development (později net4net, a.s.), které získal jako svou akvizici Dial Telecom, a.s., v roce 2006. Ve společnosti Dial Telecom, a.s. působí na pozici obchodního ředitele a člena představenstva společnosti.

Ing. Jaromír ŠÍMA, RLC Praha a.s.
J. Šíma Vystudoval v roce 1987 ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, specializace řídící technika. Při studiu pracoval na katedře fyziky, kde po ukončení studia zůstal dva další roky na vědecké stáži. Zde pracoval na vývoji digitálních zařízení pro zpracování ultrazvukových signálů. Podílel se jako školitel na profesních školeních výpočetní techniky, které pořádala organizace ČSVTS. Pracoval také ve společnosti OASA Computers s.r.o. v divizi telekomunikací. V roce 1993 spoluzakládá společnost RLC spol. s r.o., která byla v roce 2000 transformována na akciovou společnost RLC Praha a.s. Ve společnosti RLC Praha a.s. působí na pozici předsedy představenstva a současně pracuje jako vedoucí vývoje. Vystupuje jako přednášející na celé řadě seminářů v oblasti vláknové optiky a telekomunikací, je lektorem školení vláknové optiky.
Josef VOJTĚCH, CESNET z.s.p.o.
J. Vojtěch V roce 2001 vystudoval na ČVUT v Praze obor počítačové sítě a v roce 2009 obhájil doktorskou práci na téma „All-optical networking“. Od roku 2003 působí v oddělení Optických sítí sdružení CESNET. Zde se dlouhodobě věnuje rozvoji otevřeného přenosového systému Czechlight a v posledních letech také jeho aplikaci přo přenosy přesného času a stabilní fekvence. Je autorem/spoluautorem 3 mezinárodních patentů, 10 národních patentů a užitných vzorů. V roce 2007 získal spolu Miroslavem Karáskem a Janem Radilem cenu ministra školství za výzkum.

 

Pořadatel

Generální partner

Hlavní partneři
 
Čestný partner

Partneři
           
Mediální partner