Program

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu času a řazení jednotlivých přednášek. Program OK 2014 je k nahlédnutí zde.

WDM SYSTEMS SUMMIT 2014 slovem doprovodí pan doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.

 

>>> Program bez anotací přednášek <<<

 
23. října 2014


Úvodní slovo (9:00 – 9:10)


Společný blok pro WDM SYSTEMS SUMMIT 2014 a OK 2014


9:10 – 9:40 Softwarově definované optické sítě, mýtus nebo realita a jak se k tomu postavit? – doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
9:40 – 10:10 Pushing Packet-Optical to the extremes – from customer premise to the 100G core – Robert Bondarenko (EN)
10:10 – 10:40 Open DWDM a jednovláknové aplikace – Ing. Jaromír Šíma
Přednáška prezentuje filozofii tzv. Open DWDM systému, kdy se používají jednotlivé komponenty nezávisle na sobě. Dále se zaměřuje na popis možností, jak realizovat DWDM systém v případě, kdy je k dipozici pouze jedno optické vlákno. Podrobněji se rozebírají jednotlivé možnosti řešení jednovláknových aplikací a jejich výhody a nevýhody.


Přestávka na kávu (10:40 – 11:10)


Dopolední blok


11:10 – 11:45 Flexible optical networks – Piotr Niemyjski (EN)
11:45 – 12:20 Rizika a úskalí na optických sítích – Ing.Tomáš STRAŠÁK, M.A.
Nasazování a provozování DWDM systémů je také spojeno s technických a komerčním rizikem. Přednáška ukáže, s jakými typy obchodně-technických rizik se lze setkat a jak je případně řešit. Uvedená rizika nejsou jen teoretická, ale vycházejí z dosavadní praxe a většinu z nich Dial Telecom skutečně musel řešit. Nezvládnutí rizik totiž může vyústit ve významný finanční problém, ztrátu image společnosti a klientů.

Přestávka na oběd ( 12:20 – 14:00)


Odpolední blok 1


14:00 – 14:30 Monitoring a přístupové systémy pro datová centra a optické sítě – Ing. Jan ŘEHÁK
Optika se často používá pro budování rozsáhlých sítí právě pro svoji odolnost. Aktivní prvky sítě musí často snášet nejhorší podmínky kiosků, šachet nebo kolektorů. I toto prostředí lze spolehlivě monitorovat přes LAN i GSM sítě, reagovat na nárůst teploty či zaplavení a předejít tak velkým škodám. Vedle toho lze v jednotlivých bodech sítí sledovat spotřebu energií, stav napájení či jiné provozní parametry nezávisle na jednotlivých prvcích sítě. Stejně lze řešit i vzdálené řízení přístupu do jednotlivých objektů, místností a rozvaděčů.
14:30 – 15:00 Použití systému paralelních optických vláken OM3/OM4 pro přenosy 10/40/100Gb v Datových centrech – Ing. Tomáš Blaško, MBA
15:00 – 15:30 Jednovláknové DWDM trasy v síti CESNET2 a optické zesilování pro přenosy přesného času – Josef Vojtěch
Příspěvek se ve své první části věnuje nasazení otevřeného DWDM systému CzechLight na jednovláknových trasách v síti CESNET2. Systém je aktuálně nasazen na 1450km jednovláknovýsh tras a dále se rozrůstá. Přenos 100 Gbit/s po těchto linkách byl úspěšně ověřen již v roce 2011. Systém také nabízí nejmodernější prvky včetně ROADM a flexibilní práci s optickým spektrem.
Ve druhé části pak příspěvek volně navazuje na přednášku Jana Radila zabývající se přenosy přesného času v optických sítích. Příspěvek je zaměřen na opticky zesilované přenosy přesného času, kde se CESNETu podařilo dosáhnout přenosů na vzdálenosti až 550 km (jedním směrem) a nejistoty 10 ps (TDEV na intervalu 100 s). Nejprve jsou porovnány přenosy využívající pár vláken a jednovlákno, dále pak jsou probrány možnosti a problémy opticky zesilovaných jednovláknových tras. Příspěvek dále srovnává jak použití „klasických“ optických zesilovačů s vláknem dopovaným erbiem, tak i Ramanovského distribuovaného zesilování a polovodičových optických zesilovačů.

Přestávka na kávu (15:30 – 16:00)


Odpolední blok 2


16:00 – 16:30 Praktické zkušenosti z měření průběhů polarizační vidové disperze podél optických tras – Bc. Anna Biernátová
16:30 – 17:00 Případová studie nasazení DWDM v metropolitní síti PilsFree – Ing. Pavel Muknšnábl
Ryze praktický pohled na DWDM z pohledu (potenciálního) uživatele – provozovatele metropolitní sítě PilsFree čítající cca 20 tisíc přípojek v Plzni a okolí. Po krátkém představení sítě PilsFree probereme nasazování DWDM od fáze počátečních úvah, že bychom něco takového mohli použít, až po zkušenosti z realizace. Nevynecháme ani ekonomický pohled na věc.
17:00 – 17:30 Základní optické součástky pro WDM sítě – Ing. Jaromír Šíma
Přednáška uvádí přehled základních optických součástek pro stavbu WDM optických sítí. Rozebírá se zde princip a možné použítí optických součástek jako je Optický Terminátor, Optický Izolátor, Optický Kolimátor, Pásmový Filtr, Optický Cirkulátor, Optický Splitter atd.

Zakončení (17:30 – )


Předání finančního daru na rekonstrukci varhan – viz. Varhany pro Ignáce
Losování výherců věcných cen.