Program

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu času a řazení jednotlivých přednášek. Program OK 2014 je k nahlédnutí zde.

WDM SYSTEMS SUMMIT 2014 slovem doprovodí pan doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.

 

>>> Program s anotacemi přednášek <<<

 
23. října 2014


Úvodní slovo (9:00 – 9:10)


Společný blok pro WDM SYSTEMS SUMMIT 2014 a OK 2014


9:10 – 9:40 Softwarově definované optické sítě, mýtus nebo realita a jak se k tomu postavit? – doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
9:40 – 10:10 Pushing Packet-Optical to the extremes – from customer premise to the 100G core – Robert Bondarenko (EN)
10:10 – 10:40 Open DWDM a jednovláknové aplikace – Ing. Jaromír Šíma


Přestávka na kávu (10:40 – 11:10)


Dopolední blok


11:10 – 11:45 Flexible optical networks – Piotr Niemyjski (EN)
11:45 – 12:20 Rizika a úskalí na optických sítích – Ing.Tomáš STRAŠÁK, M.A.

Přestávka na oběd ( 12:20 – 14:00)


Odpolední blok 1


14:00 – 14:30 Monitoring a přístupové systémy pro datová centra a optické sítě – Ing. Jan ŘEHÁK
14:30 – 15:00 Použití systému paralelních optických vláken OM3/OM4 pro přenosy 10/40/100Gb v Datových centrech – Ing. Tomáš Blaško, MBA
15:00 – 15:30 Jednovláknové DWDM trasy v síti CESNET2 a optické zesilování pro přenosy přesného času – Josef Vojtěch

Přestávka na kávu (15:30 – 16:00)


Odpolední blok 2


16:00 – 16:30 Praktické zkušenosti z měření průběhů polarizační vidové disperze podél optických tras – Bc. Anna Biernátová
16:30 – 17:00 Případová studie nasazení DWDM v metropolitní síti PilsFree – Ing. Pavel Muknšnábl
17:00 – 17:30 Základní optické součástky pro WDM sítě – Ing. Jaromír Šíma

Zakončení (17:30 – )


Předání finančního daru na rekonstrukci varhan – viz. Varhany pro Ignáce
Losování výherců věcných cen.